ေၾကျငာျခင္း..

အခုမႏၱေလးမွာေရာက္ေနပါတယ္..မၾကာခင္blog ျပန္ေရးဖို ့ရွိပါသည္။

Donation from International students and workers from Malaysia via by Monestary

ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆံုးသီခ်င္း

Monday, June 2, 2008

စိတ္တို ့ကိုျပန္ေပး...

ျပိဳပ်က္ေျပးပါ...

အိုခက္ ေတးလႊာေရ..

ဆိုခ်က္ ေရးကဗ်ာနဲ ့..

အပိုထပ္မေမးပါ..

ငိုတတ္ေသး တာ...

ညိဳအက္ အေတြးမွာ..
Read More...

တိုက္စား ပန္း...

ရင္ျငိပန္းမို ့ေ၀့လည္ေၾကြ..

ထင္သိအနမ္း တို ့ေသြ ့လည္ေန...

ရင္ထိအလြမ္းတို ့ေျမ ့ လယ္ ေျခြ...

ထင္သိ ကမ္းတို ့ ေရြ ့ပယ္ကာ အေ၀းသို ့ ေနေနၾကေပါ့.....

Read More...

၁ ႏွစ္ ျပည့္ရန္ ၁ လအလို...

ရာသီေတြ လက္ခ်ိဳးေရလို ့..

ကဗ်ာသည္လည္း အထက္မိုးေဆြသို ့..

နာရီလည္း ၁၂ ၾကိဳးေသလို ့..

ငါသည္လည္း ပ်က္ဆိုးေျမသို ့...

Read More...