ေၾကျငာျခင္း..

အခုမႏၱေလးမွာေရာက္ေနပါတယ္..မၾကာခင္blog ျပန္ေရးဖို ့ရွိပါသည္။

Donation from International students and workers from Malaysia via by Monestary

ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆံုးသီခ်င္း

Thursday, March 6, 2008

နတ္သက္ေၾကြ...

မင္းေၾကြေနရင္ ငါေကာက္သြားမယ္..

မင္းေႏြေတြမွာ တေထာက္နားမယ္..


မင္းေျခြလုိရာ မေၾကာက္သြားမယ္..

မင္း ေစလိုရာ ဖေနာက္ၾကား၀ယ္...

Read More...

အေ၀းကပန္းေလး..

ပင္ျမင့္စံပန္း..

မနမ္းရက္မို ့..

ေလေျပမိတ္ဖြဲ ့..

ယိမ္းႏြဲ ့ႏြဲ ့တိမ္း..

အလွထိန္းလို ့..

ကယိမ္းကာေနပါေစ...

Read More...

ႏွလံုးေသြး Circulation Crisis

ေစတန္ကို ႒ာပနာလို ့

အေသသ႑န္ကို ကမၺလာသို ့

ေႏြအဆန္ကို ကဗ်ာအမွာသို ့...

အေၾကြဒဏ္ကို တာယာအလြာသို ့ဆင္းေစေသာ္...Read More...

ေလွ်ာ္ျခင္း..ဖြတ္ျခင္း..

ေစလိုခ်ိန္ေတြ ရက္အမုန္းသို ့ေခ်ာ္..

ေနညိဳခ်ိန္ေတြ chat သံုးလို ့ေမွ်ာ္...

ရင္ငိုခ်ိန္ေတြ ပ်က္သံုးလို ့ေခၚ

ဒီလိုအခ်ိန္ဆို တေယာက္ေယာက္နဲ ့ေပ်ာ္ေပါ့..

တေႏြလို ခ်ိန္ေတြ ဆက္မုန္းလို ့ ငါ့ကို အဆံုးထိေလွ်ာ္ပါေနာ္..

Read More...