ေၾကျငာျခင္း..

အခုမႏၱေလးမွာေရာက္ေနပါတယ္..မၾကာခင္blog ျပန္ေရးဖို ့ရွိပါသည္။

Donation from International students and workers from Malaysia via by Monestary

ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆံုးသီခ်င္း

Monday, March 31, 2008

April 1


ျပစ္ေျပးတဲ့ အခ်စ္ေလးေရ..

အသစ္ေရးတဲ့ စာမ်က္ႏွာမ်ားေခ်ာေမြ ့ပါေစကြာ..

ကိုယ္တေယာက္ေတာ့ စစ္ေဘးနဲ ့တာေတြ ့ခ်င္တယ္..

ဒီညစ္ညစ္ေထးေထးလမ္းေတြထဲ

Read More...